כל הזכויות מוגנות –אברהם לוצקי  ©

All rights protected -abraham lucki ©

 

 

celular:+972 52 5013659 Phone:+972 8 6473461 |   Email:  abrahamlucki@gmail.com  |  Address: Kibbuz Hatzerim