2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2018
2019
2020
2021

                              כל הזכויות מוגנות –אברהם לוצקי  ©

All rights protected -abraham lucki ©

 

 

celular:+972 52 5013659 Phone:+972 8 6473461 |   Email:  abrahamlucki@gmail.com  |  Address: Kibbuz Hatzerim 

2010

1.20X1.00 On canvas - על בד